Θεματικές Ενότητες

Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι οι εξής:

 • Παιδαγωγική της συμπερίληψης – θεωρητικές προσεγγίσεις
 • Προγράμματα Σπουδών στο πλαίσιο της συμπερίληψης
 • Στρατηγικές, Μέθοδοι και Τεχνικές στο πλαίσιο της συμπερίληψης
 • Ο ρόλος της Ηγεσίας και της εκπαιδευτικής πολιτικής στην προαγωγή της συμπερίληψης
 • Ο ρόλος των υποστηρικτικών φορέων και δομών στην προαγωγή της συμπερίληψης
 • Πρακτικές συμπερίληψης στην Προσχολική Εκπαίδευση
 • Πρακτικές συμπερίληψης στο Δημοτικό Σχολείο
 • Πρακτικές συμπερίληψης στο Γυμνάσιο -Λύκειο
 • Η συμβολή των Τεχνών στο πλαίσιο της συμπερίληψης
 • Η συμβολή των ΤΠΕ στο πλαίσιο της συμπερίληψης
 • Φυσική αγωγή και αθλητισμός στο πλαίσιο της συμπερίληψης
 • Επαγγελματική Εκπαίδευση και παιδαγωγική της συμπερίληψης
 • Ο ρόλος της συμβουλευτικής στο πλαίσιο της συμπερίληψης
 • Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στην παιδαγωγική της συμπερίληψης
 • Αξιολόγηση στην εκπαίδευση στο πλαίσιο της συμπερίληψης
 • Διαπολιτισμική εκπαίδευση και πρακτικές συμπερίληψης
 • Συνεργασία σχολείου – οικογένειας: Συμβουλευτικές παρεμβάσεις
 • Υγεία και ποιότητα ζωής των μαθητών στο πλαίσιο της συμπερίληψης
 • Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (Ρομά, παλιννοστούντες, πρόσφυγες κ.ά.) και παιδαγωγική της συμπερίληψης
 • Αριστεία και συμπερίληψη: Συμβατότητες και α-συμβατότητες
 •