Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος:
Παπαγεωργίου Ευσταθία
, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, ΠΑ.Δ.Α.

Μέλη:

Αγγελίδης Παναγιώτης, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Ανδρούσου Αλεξάνδρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,  ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ

Γενά Αγγελική,  Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ

Παρθένης Χρήστος,  Επίκουρος Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ

Γώγου Λέλα, Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, ΠΑ.Δ.Α.

Δελή Ερμιόνη, ΕΔΙΠ, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

Κασιμάτη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Κουλουμπαρίτση Αλεξάνδρα, Επίτιμη Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Κουνενού Καλλιόπη, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Κουρμούση Ντίνα, ΕΔΙΠ, Παιδαγωγικό Τμήμα, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Κριεμπάρδης Αναστάσιος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, ΠΑ.Δ.Α.

Μουντρίδου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Μουσένα Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, ΠΑ.Δ.Α.

Σιδηροπούλου – Κανέλλου Τρυφαίνη, Καθηγήτρια, Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, ΠΑ.Δ.Α.

Φραγκούλης Ιωσήφ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Κόσυβας Γεώργιος, Περιφερειακός Διευθυντής ΠΕ & ΔΕ Αττικής

Ανδρέου Ελένη, Σ.Ε.Ε.  κλ. ΠΕ 79, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Ασβεστάς Αναστάσιος, Σ.Ε.Ε.  κλ. ΠΕ 70, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Βάλβης Εμμανουήλ, Σ.Ε.Ε.  κλ. ΠΕ 03, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Βενέτης Σταμάτης,  Προϊστάμενος ΚΕΣΥ Δυτικής Αττικής

Βουβούση Μαρία, Σ.Ε.Ε.  κλ. ΠΕ 60, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Δερέκα Μαρία, Σ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Ζωγόπουλος Ευστάθιος, Σ.Ε.Ε.  κλ. ΠΕ 82, 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Καζέλα Κατερίνα, Σ.Ε.Ε.  κλ. ΠΕ 60, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Καράμηνας Ιγνάτιος, Σ.Ε.Ε.  κλ. ΠΕ 70, Οργανωτικός Συντονιστής, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Καρπούζης Νικόλαος, Σ.Ε.Ε.  κλ. ΠΕ 70, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Καφετζόπουλος Κωνσταντίνος, Σ.Ε.Ε.  κλ. ΠΕ 04, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Κοκκαλιάρη Μαγδαληνή, Σ.Ε.Ε.  κλ. ΠΕ 03, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Κουφόπουλος Ιωάννης, Σ.Ε.Ε.  κλ. ΠΕ 70, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Κρόκου Ζωή, Σ.Ε.Ε.  κλ. ΠΕ 70, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Μαϊστρέλλης Ευστράτιος, Σ.Ε.Ε.  κλ. ΠΕ 02, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Μακρή Δήμητρα, Σ.Ε.Ε.  κλ. ΠΕ 80,  2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Μάλαμας Κωνσταντίνος, Σ.Ε.Ε.  κλ. ΠΕ 86, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Μανωλοπούλου-Σέργη Ελένη, πρ. Σ.Ε.Ε.  κλ. ΠΕ 06, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Μποέμη Νάγια, Σ.Ε.Ε.  κλ. ΠΕ 91, 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Μποζίνης Νικόλαος, Σ.Ε.Ε.  κλ. ΠΕ 02, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Μπουλάκη Αρχόντω, Σ.Ε.Ε.  κλ. ΠΕ 81, 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Μπουσδούνης Ιωάννης, Προϊστάμενος 1ου ΚΕΣΥ Γ΄ Αθήνας

Ορφανός Χάρις, Σ.Ε.Ε.  κλ. ΠΕ 83, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Παρασκευόπουλος Μαρίνος, Σ.Ε.Ε.  κλ. ΠΕ 70, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Πυρπυρής  Παναγιώτης, Σ.Ε.Ε.  κλ. ΠΕ 02, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Σακκά Βασιλική, πρ. Σ.Ε.Ε.  κλ. ΠΕ 02, Αναπλ.Οργανωτική Συντονίστρια, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Στεφανίδης Κωνσταντίνος, Σ.Ε.Ε.  κλ. ΠΕ 04, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Σωτηροπούλου Δήμητρα, Σ.Ε.Ε.  κλ. ΠΕ 88, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Τάμπαλης Κωνσταντίνος, Σ.Ε.Ε.  κλ. ΠΕ 11, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Τρίγκα Ελένη, Προϊσταμένη 2ου ΚΕΣΥ Γ΄ Αθήνας

Τσιαμπάση Φανή, Σ.Ε.Ε.  κλ. ΠΕ 70, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Τσούτσουβα Μαρία, Σ.Ε.Ε.  κλ. ΠΕ 70, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Φώτη Παρασκευή, Σ.Ε.Ε.  κλ. ΠΕ 60, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Χονδρογιάννης Ελευθέριος, Σ.Ε.Ε.  κλ. ΠΕ 84,4 ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής