Όροι Συμμετοχής

Ο αριθμός των εισηγητών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) σε καθεμία προφορική ανακοίνωση, ενώ κάθε ενδιαφερόμενος/η -είτε ατομικά είτε σε ομάδα- μπορεί να συμμετάσχει έως και σε τρεις (3) ανακοινώσεις.