Κεντρικοί Ομιλητές

Efipapag

Ευσταθία Παπαγεωργίου
Καθηγήτρια

Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Αγγελίδης Παναγιώτης

Παναγιώτης Αγγελίδης
Καθηγητής

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Γενά Αγγελική

Αγγελική Γενά
Καθηγήτρια

Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
ΕΚΠΑ

Ανδρούσου Αλεξάνδρα

Αλεξάνδρα Ανδρούσου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ

Παρθένης Χρήστος

Χρήστος Παρθένης
Επίκουρος Καθηγητής

Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
ΕΚΠΑ