Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος:
Καράμηνας Ιγνάτιος
, Οργανωτικός Συντονιστής του 3ου Π.Ε.ΚΕ.Σ. Αττικής,  Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ 70

Μέλη:

Αλεξανδρής Ευθύμιος, Διευθυντής Δ.Ε.  Γ΄ Αθήνας

Αλεξόπουλος Αθανάσιος, πρ. Διευθυντής Δ. Ε. Γ΄ Αθήνας

Ασβεστάς Αναστάσιος, Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ 70, 3ο Π.Ε.ΚΕ.Σ. Αττικής

Βαμβακερός Ξενοφών, πρ. Διευθυντής Δ. Ε. Δυτικής Αττικής

Δερέκα Μαρία, Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ 70 Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, 3ο Π.Ε.ΚΕ.Σ. Αττικής

Καζέλα Αικατερίνη, Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ 60, 3ο Π.Ε.ΚΕ.Σ. Αττικής

Κάππος Ιωάννης, Διευθυντής Π.Ε.  Δυτικής Αττικής

Καρπούζης Νικόλαος, Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ 70, 3ο Π.Ε.ΚΕ.Σ. Αττικής

Κατσούλης Στέλιος, Υποψ. Δρ ΠΑ.Δ.Α.

Κελαϊδίτου Μαρία,  Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ02, Εκπαίδευσης για την Αειφορία, 3ο Π.Ε.ΚΕ.Σ. Αττικής

Κοκκαλιάρη Μαγδαληνή, Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ 03, 3ο Π.Ε.ΚΕ.Σ. Αττικής

Κουφόπουλος Ιωάννης, Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ 70, 3ο Π.Ε.ΚΕ.Σ. Αττικής

Κριεμπάρδης Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α.

Κρόκου Ζωή, Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ 70, 3ο Π.Ε.ΚΕ.Σ. Αττικής

Λάλου Παναγιώτα, Ακαδημαϊκή Υπότροφος ΠΑ.Δ.Α.

Μακρή Δήμητρα, Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ 80, 2ο Π.Ε.ΚΕ.Σ. Αττικής

Μάλαμας Κων/νος, Σ.Ε.Ε.  κλ. ΠΕ 86, 3ο Π.Ε.ΚΕ.Σ. Αττικής

Μποζίνης Νικόλαος, Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ 02, 3ο Π.Ε.ΚΕ.Σ. Αττικής

Μπουλάκη Αρχόντω, Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ 81, 2ο Π.Ε.ΚΕ.Σ. Αττικής

Νικολόπουλος Αθανάσιος, Διευθυντής Δ.Ε. Δυτικής Αττικής

Παπαδημητρίου Μαρία, Διευθύντρια Π.Ε. Γ΄ Αθήνας

Παπακωνσταντίνου Σπυρίδων, Εξωτερικός Συνεργάτης ΔΠΜΣ «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών & Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων»

Ρούσσης Αθανάσιος, Διοικητικός Υπάλληλος ΠΑ.Δ.Α.

Σακκά Βασιλική, πρ. Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ 02, 3ο Π.Ε.ΚΕ.Σ. Αττικής

Σπύρου Παναγιώτης, πρ. Διευθυντής Π. Ε. Δυτικής Αττικής

Στάμος Αδάμ, πρ. Διευθυντής Π. Ε. Γ΄ Αθήνας

Τσιαμπάση Φανή, Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ 70, 3ο Π.Ε.ΚΕ.Σ. Αττικής

Τσούτσουβα Μαρία, Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ 70, 3ο Π.Ε.ΚΕ.Σ. Αττικής

Φώτη Παρασκευή, Σ.Ε.Ε. κλ. ΠΕ 60, 3ο Π.Ε.ΚΕ.Σ. Αττικής

Χύτας Κωνσταντίνος, Υποψ. Δρ ΠΑ.Δ.Α.